Warunki rezerwacji/FAQ

Staram się hodować szczury dla ich zdrowia i eksterieru, w najlepszy możliwy sposób. Oba aspekty są dla mnie równie ważne i staram się znaleźć tutaj dobrą równowagę. Przyszli rodzice są starannie wybierani na podstawie kilku czynników – m.in. długowieczności linii, dobrego zdrowia oraz budowy i przyjacielskiego charakteru. Staram się wybierać na rodziców jak najlepszych przedstawicieli linii (nawet jeśli oznacza to, że niektóre szczury mieszkające w moim domu nie zostaną rozmnożone), by dzięki temu uzyskać jak najlepsze potomstwo. Maluszki są socjalizowane z człowiekiem od narodzin, aby były jak najlepiej przygotowane na przeprowadzkę do nowego domu po ukończeniu minimum 6 tygodni i osiągnięciu wagi 100g+.


Polityka adopcji:

Maluszki wydawane są w parach, chyba że posiadasz już inne szczury w domu. Szczury są wyjątkowo towarzyskimi zwierzętami, dlatego muszą żyć w stadach, niezależnie od tego ile jesteś w stanie samodzielnie poświęcić im czasu. Nie sprzedam szczura, jeżeli nie będzie miał zapewnionego towarzystwa przynajmniej jednego osobnika własnego gatunku i tej samej płci (lub wykastrowanego osobnika płci przeciwnej) w odpowiednim wieku (maksymalna dopuszczalna różnica wieku to 6 miesięcy).

Wszystkie malce urodzone w hodowli wydawane są na statusie PET – to znaczy, że nie mogą zostać rozmnożone, co jest zawarte w umowie kupna-sprzedaży podpisywanej podczas odbioru.


Szczegółowy proces rezerwacji:

Planowane mioty zostają umieszczone w zakładce planowane mioty. Plan miotu może zawsze ulec zmianie – szczury są przede wszystkim żywymi istotami, więc może zdarzyć się sytuacja, że planowany miot nie dojdzie do skutku lub ulegnie zmianie.

Każdy planowany miot, który przyjdzie na świat zostanie przeniesiony do zakładki aktualne mioty, gdzie po otworzeniu przez malce oczu (zazwyczaj około 3 tygodnia życia, ale nie wcześniej niż po ukończeniu przez nie 14 dni) pojawią się zdjęcia indywidualne malców i od tego momentu będzie możliwa rezerwacja konkretnych maluszków. Proces rezerwacji polega na tym, że ludzie zainteresowani malcem/ami wysyłają mi e-mail, a ja odpowiadam na niego wiadomością zwrotną zawierającą ankietę. Wypełnienie ankiety może wydawać Ci się bezsensowne i bezosobowe, ale doświadczenie pokazuje, że rezerwacje dokonywane w ten sposób są najlepsze i najszybsze. Stanowi ona dla mnie dobry punkt wyjścia do uzyskania podstawowych informacji o Tobie, Twoich doświadczeniach ze szczurami oraz warunkach jakimi dysponujesz. To nie jest żaden test, nie stawiam tutaj ocen 🙂 Następnie zwracasz do mnie wypełnioną ankietę, a ja ją rozpatruję. Zazwyczaj pozytywnie, ale jeśli potrzebuję wyjaśnień lub wspomnisz, że nie jesteś czegoś pewien/nie wiesz to przeprowadzam z Tobą nieformalną rozmowę. Nie bierz tego za krytykę lub osąd – chcę tylko tego, co najlepsze dla moich malców i chcę się upewnić, że Ty również będziesz z nich zadowolony!

Jeśli chcesz malców “na już” to prawdopodobnie nie będę w stanie Ci pomóc. Pierwszeństwo w wyborze maluszków w miocie mają w kolejności – właściciele rodziców miotu oraz hodowcy, a następnie zgłoszone osoby. Na odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem rezerwacji konkretnych malców czekam 48 godzin, po tym czasie proponuję malce kolejnej osobie.

Po zarezerwowaniu malca/ów wpłaca się bezzwrotny zadatek w wysokości 1/3 ceny szczura/ów (lub całość kwoty za malca/e jeśli ktoś tak woli) jako ostateczne potwierdzenie rezerwacji. Późniejsza rezygnacja lub brak jakiegokolwiek kontaktu i w efekcie usunięcie rezerwacji nie uprawnia do zwrotu zaliczki.

Cena za maluszki jest wyliczana indywidualnie po narodzinach miotu. Zazwyczaj waha się ona pomiędzy 80 a 120 zł, a w przypadku wzięcia dwóch lub więcej malców obowiązuje stosowna zniżka.


Odbiór i transport:

Malce powinny być odbierane przez nowego opiekuna osobiście we Wrocławiu po ukończeniu przez nie minimum 6 tygodni i osiągnięciu wagi 100g+, jednakże akceptowane są również zasady transportu grzecznościowego poprzez grupy transportowe i/lub inne serwisy.

Przy odbiorze malca/ów zostaje podpisana umowa kupna-sprzedaży, której jedna kopia zostanie przekazana nowemu opiekunowi wraz z rodowodem/ami szczura/ów. Taką umowę może podpisać wyłącznie osoba pełnoletnia. Jeśli jesteś niepełnoletni, będzie musiał podpisać ją Twój opiekun prawny.

W przypadku wybrania opcji transportu grzecznościowego trzeba pamiętać o zapewnieniu szczurowi/om odpowiednich warunków transportowych – tj. odpowiednio dużego transportera, który będzie odpowiednio zapakowany w zależności od pory roku. Ze swojej strony zapewniam odpowiednią ściółkę, pożywienie oraz wodę (zazwyczaj w postaci ogórka) na czas transportu.


Mam szczura/y z hodowli i co dalej?

Od przyszłych opiekunów wymagam pozostawania ze mną w kontakcie e-mailowym – wiąże się to z przesłaniem raz na kwartał kilku zdań na temat charakteru i zdrowia zwierzaka z hodowli, najlepiej wraz z kilkoma zdjęciami. Nie musi to być elaborat, wystarczy kilka zdań.

Po śmierci szczura z mojej hodowli wymagam wykonania sekcji/oględzin zwłok i niezwłocznego przesłania skanu lub oryginału protokołu sekcyjnego. Wyjątkiem będą sytuacje, w których przyczyna śmierci będzie znana wcześniej (np. ponieważ szczur długo wcześniej chorował, a jego postępująca choroba spowodowała śmierć lub skłoniła opiekuna do uśpienia szczura). Takie informacje są szczególnie ważne, ponieważ pozwala to na szybkie wykrycie wszelkich problemów w linii i ocenie jej przydatności hodowlanej, tak aby kolejne pokolenia rodziły się coraz zdrowsze i dłużej żyjące.

Jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz mógł się zajmować szczurem z mojej hodowli – poinformuj mnie o tym. Najpewniej przyjmę go do siebie z powrotem lub pomogę w znalezieniu mu nowego domu.


Najczęściej zadawane pytania [FAQ]

Rejestracja hodowli w odpowiednim Stowarzyszeniu (obecnie w Polsce istnieją Rodent Club PL) oznacza, że hodowla znajduje się pod stałym nadzorem Stowarzyszenia. Taki nadzór przejawia się poprzez kontrolę stanu zwierząt mieszkających w hodowli, ich warunków bytowych, a także samej wiedzy hodowcy prowadzącego hodowlę, więc możemy być pewni, że z takiej hodowli uzyskamy zdrowego, przyjacielskiego i dobrze oswojonego malca. Rejestracja w Stowarzyszeniu umożliwia samemu hodowcy stale pogłębiać swoją wiedzę poprzez wymianę doświadczeń z innymi hodowcami, a także poprzez możliwość organizacji i uczestnictwa w wystawach i/lub wydarzeniach o tematyce szczurzej. Niestety tego wszystkiego brakuje hodowlom niezarejestrowanym nigdzie i mimo zapewnień hodowcy nie możemy być pewni czy faktycznie mówi on prawdę nt. swojej hodowli.

Generalnie przyjęło się, że hodowca szczurów rodowodowych powinien należeć do jakiegoś uznanego, krajowego lub zagranicznego, związku, który będzie nadawał tor jego hodowli, wspierał, a także go kontrolował. Należenie do takowej organizacji wpływa pozytywnie na opinie nt. hodowli, a także i zaufanie ludzi do niej, a więc także na popularność hodowli, mimo że jednak polskie prawo nie nakazuje przynależności do żadnego Stowarzyszenia.

Rodowód jest swoistym potwierdzeniem pochodzenia malców – tego jak się nazywali, skąd pochodzili i jakiej odmiany byli ich przodkowie. Wgląd do tych informacji daje nam możliwość prześledzenia losów rodziców danego szczura, jego rodzeństwa oraz dalszych krewnych . Dzięki niemu możemy również uczestniczyć w wystawach szczurów rodowodowych, które są organizowane kilka razy do roku w Polsce.

Sekcja (bardziej szczegółowa, może być wykonana tylko w odpowiednim zakładzie przez przeszkoloną do tego osobę) lub oględziny zwłok (bardziej pobieżne, mogą być wykonane przez weterynarza) powinny być przeprowadzane po śmierci każdego szczura, nie tylko tego pochodzącego z mojej hodowli. Sekcja/oględziny zwłok dają przede wszystkim, w większości przypadków, jasną odpowiedź na co zmarł szczur – jest to o tyle istotne, że w przypadku szczurów nie trudno o zakażenia na tle bakteryjnym i/lub wirusowym, które mogą być groźne dla całego szczurzego stada mieszkającego wcześniej ze zmarłym szczurem. Dzięki wynikom sekcji/oględzin zwłok możemy wtedy szybko wdrożyć niezbędne leczenie reszty stada, by zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażenia. Przeprowadzenie sekcji/oględzin zwłok jest również bardzo istotne w przypadku kolejnych pokoleń szczurów, które będą pojawiać się w mojej (czy też innej) hodowli – pozwalają na nadzór linii i prowadzenie jej tak, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych czy nowotworów.

Niestety nie. Warto wcześniej zapytać naszego weterynarza czy podejmie się wykonania takiego badania, a jeśli nie to poszukać innego lub, ewentualnie, w razie nagłej sytuacji poprosić go o odpowiednią konserwację ciałka by mogło przetrwać transport do weterynarza, który podejmie się wykonania sekcji/oględzin zwłok.

Histopatologia, potoczne sformułowanie dla badania histopatologicznego, to badanie pod mikroskopem materiału pobranego od szczura w celu oceny charakteru procesu chorobotwórczego. Materiałem pobieranym najczęściej są guzy wycięte podczas operacji (ale i nie tylko!), a badanie histopatologiczne pozwala na rozpoznanie i ocenę typu nowotworu. Jest ona równie istotna jak sekcja/oględziny zwłok, ponieważ umożliwia poprawne zidentyfikowanie materiału – czy jest to nowotwór łagodny czy może złośliwy, chłoniak czy gruczolak, a także potwierdzenie, że był to w ogóle nowotwór, ponieważ czasem dobrze otorbione ropnie z dużym powodzeniem udają guzy, co może uniemożliwiać poprawne zdiagnozowania danego szczura – oraz umożliwia hodowcy lepszą ocenę zdrowotną linii.

Każdy nowy opiekun w dniu odbioru malca/ów zobowiązany jest podpisać umowę kupna-sprzedaży. Poprzez tę umowę przekazuję opiekę nad malcem/ami ich nowemu opiekunowi, a sama umowa stanowi swoisty zbiór praw i obowiązków zarówno kupującego, jak i hodowcy wydającego szczury. W razie pojawienia się jakichkolwiek problemów, umowa reguluje postępowanie, którego powinien się podjąć czy to nowy opiekun, czy hodowca względem drugiej strony.

Z doświadczenia mogę powiedzieć, że szczury rodowodowe charakteryzują się lepszym zdrowiem aniżeli szczury z adopcji/sklepu zoologicznego, głównie ze względu na bardzo dobry start w życiu dzięki zadbaniu przez hodowcę o matkę miotu przed i w ciąży, a także podczas odchowu młodych, jak również ze względu na dobór odpowiednich osobników na rodziców. Szczury rodowodowe charakteryzują się również dużo lepiej działającym układem odpornościowym – zazwyczaj rzadziej łapią pospolite infekcje, a jeśli już to stosunkowo łatwo i szybko dochodzą do siebie, jeśli wdrożone jest odpowiednie leczenie. Nie oznacza to jednak, że szczury rodowodowe nie chorują w ogóle, ponieważ w dalszym ciągu są to istoty żywe, dlatego warto stale trzymać rękę na pulsie i zwracać uwagę na każdą zmianę zachowania. Od czasu do czasu i u nich pojawiają się nowotwory, jednak z mojego doświadczenia i przeprowadzonych histopatologii wynika, że powstają one na tle starzejącego się organizmu i w związku z tym wzrostem ryzyka powstawania błędów podczas podziałów komórkowych, przez które w ogóle dochodzi do powstania nowotworu samego w sobie (tzw. zmutowanej komórki).

Odpowiedź jest banalnie prosta – by móc prowadzić hodowlę zdrowych, przyjacielskich, długowiecznych szczurów 🙂 Aby powstawały kolejne pokolenia takich szczurów niezbędni są zarówno ojcowie, jak i matki, które skądś muszą pojawić się w danej hodowli. W związku z tym, że hodowcy zależy, by wybrać jak najbardziej idealnego osobnika z miotu by i kolejne pokolenia były równie idealne musi mieć możliwość wyboru z jak najszerszej puli osobników, co wiąże się z wyborem jako pierwszy w kolejności.

Szczury to istoty żywe, co do których nie można niczego zagwarantować. Istnieje jednak kilka rzeczy, które należy najpierw zaplanować, aby w hodowli pojawiły się wolne (dostępne dla zgłaszających się ludzi) malce:

  • udane krycie,
  • udana ciąża,
  • udany poród,
  • odchów malców.

Inne czynniki obejmują również: ile malców urodziło się w miocie; ile samców/samic urodziło się w miocie; czy jacyś hodowcy czekają na malce z tego miotu; czy jacyś ludzie rezygnują z malców w ostatniej chwili; wszelkie nieplanowane sytuacje i/lub moje życie prywatne, przez które miot może się opóźnić lub w ogóle nie pojawić się na świecie.

Warunek hodowlany oznacza specyficzną wersję umowy kupna-sprzedaży, w której znajduje się adnotacja, że samica/samiec może być kiedyś, użyty w hodowli. Adnotacja w umowie zawiera zapis o udostępnieniu takiego zwierzęcia mojej lub wskazanej przeze mnie hodowli, jeśli zajdzie takowa potrzeba. Stanowi to swoiste zabezpieczenie, gdyby cokolwiek stało się szczurom, które zostały w hodowli – szczególnie wtedy, kiedy linia jest dla mnie bardzo ważna albo kiedy w miocie rodzi się kilka bardzo dobrych osobników, a nie mogę pozwolić sobie, aby zatrzymać wszystkie w hodowli lub absolutnie z drugiej strony, kiedy malców rodzi się na tyle mało, że każdy z nich staje się istotnym ogniwem dla celu podtrzymania linii. Po takim jednostkowym, nieodpłatnym i skutkującym narodzeniem się miotu użyczeniu szczura, ów szczur przechodzi na pełną własność opiekuna, a takie umowy najczęściej obejmują samce.

Ogólnie rzecz biorąc, nie. Nie uważam siebie za “zamkniętą hodowlę”, ale z reguły jestem dość zajęta i nie mam specjalnie czasu na takie spotkania. Dodatkowo, mój dom zamieszkują także dwa koty, które nie są fanami obcych ludzi. Mój dom to moja i ich “bezpieczna przestrzeń”. Jestem pewna, że niektórzy ludzie będą to postrzegać jako masywną, czerwoną flagę. Oczywiście, jeśli taki stan rzeczy Wam nie odpowiada to najlepiej będzie, jeśli poszukacie innego hodowcy, który z takimi odwiedzinami nie ma problemu. W końcu to może nawet trzyletni związek i źle by było, gdybym nie dogadywała się z ludźmi, którzy będą mieć moje malce. Jednak zawsze z przyjemnością rozmawiam przez fb lub e-mail oraz poznaję ludzi na wystawach! 🙂